foto  G A L E R I E  z  přírody 

 

 


« Zpět     Savci     Ptáci     Hmyz     Plazi a obojživelníci     Stromy a rostliny     Krajina     Ostatní


Ptáci


Ledňáček říční

Ledňáček říční

Ledňáček říční

Ledňáček říční

Ledňáček říční

Ledňáček říční

Strnad rákosní

Bažant obecný

Krutihlav obecný

Krutihlav obecný

Morčák velký

Kachna divoká

Skorec vodní

Skorec vodní

Skorec vodní

Čáp černý


Kos černý

Sýkora parukářka

Sýkora parukářka

Sýkora parukářka

Vodouš bahenní

Vodouš bahenní

Jespák obecný

Konipas horský

Konipas horský

Vodouš bahenní

Rákosník obecný

Rákosník obecný

Rákosník obecný

Labuť velká

Labuť velká


Labuť velká


Labuť velká

Labuť velká

Jeřáb popelavý

Volavka popelavá

Volavka popelavá

Volavka bílá

Lyska černá

Lyska černá

Kachna divoká

Kachna divoká

Polák chocholačka

Polák chocholačka

Moudivláček lužní

Husa velká

Čáp bílý

Chřástal vodní

Lyska černá

Sýkora modřinka

Hnízdo moudivláčka lužního

Jeřábi popelaví

Jeřábi popelaví

Jeřábi popelaví

Jeřáb popelavý

Jeřáb popelavý

Jeřáb popelavý

Jeřábi popelaví

Čáp černý

Kalous ušatý

Jeřáb popelavý

Jeřábi popelaví

Jeřábi popelaví

Husí formace

Pisík obecný

Čejka chocholatá

Slavík obecný

Slavík modráček

Červenka obecná

Slavík modráček stř. E

Sýkořice vousatá

Sýkořice vousatá

Strnad rákosní

Špaček obecný

Špaček obecný

Konipas bílý

Konipas bílý

Slavík modráček stř. E

Červenka obecná

Kulík říční

Kulík říční

Kulík říční

Kulík říční

Kulík říční

Kulík říční

Zvonek zelený

Lejsek šedý

Strakapoud velký

Koroptev polní

Bažant obecný

Bažant obecný

Bažant obecný

Strnad obecný

Bramborníček hnědý

Mlynařík dlouhoocasý

Bramborníček hnědý

Šoupálek dlouhoprstý

Sýkora modřinka

Dutina brhlíka lesního

Pěvuška modrá

Červenka obecná

Pěnice pokřovní

Drozd kvíčala

Čížek lesní

Střízlík obecný

Šoupálek dlouhoprstý

Cvrčilka zelená

Vlaštovka obecná

Vlaštovka obecná

Skorec vodní

Skorec vodní

Skorec vodní

Budníček menší

Bramborníček hnědý

Krkavec velký

Krahujec obecný

Včelojed lesní

Orel mořský

Brkoslav severní

Brkoslav severní

Kalous ušatý