KALENDÁŘ AKCÍ  2009   2010   2011   2012   2013   2014

 ROK 2012
 

Loučení s ptactvem

6.10.2012

Jako každý podzim i letos jsme se vydali na vycházku s názvem "Loučení s ptactvem" nebo "Ptačí festival", kdy pozorujeme podzimní tah ptáků na jih. Letos byla trasa situována nejprve do nižších poloh (potok Stebenka a Tři rybníky) a druhá část výpravy Hruboskalskem s již tradiční zastávkou na Janově vyhlídce. Zde je možné za dobrých povětrnostních podmínek pozorovat hejnka pěnkav, sýkor a jiných opeřenců jak putují na jih.

    U rybníka Cihláku se nám podařilo odchytit do nárazových sítí střízlíka obecného (viz foto níže) z řádu pěvců. Přestože je velikostí menší než vrabec, jeho zpěv je intenzitou srovnatelný s kosem, či drozdem. Zpěv je výrazný a přednes velice rychlý. Zaslechneme jej zpravidla z bylinného podrostu lesa nebo z kupky suchých větví. Vyhledává podmáčená stanoviště s bohatým podrostem, kde žije skrytě a prozradí jej většinou právě jeho energický zpěv.

 

 

Značení chráněnných území v CHKO Český ráj

VIII - X.2012

Po zmapování stavu značení chráněných území v CHKO Český ráj v předchozích letech proběhla letos jeho obnova. Celkem bylo opraveno 16 hraničních tabulí a nově nainstalováno 35 hraničních tabulí. Důvodem výměny byl špatný technický stav způsobený především vandalismem nebo dokonce odcizením. Bylo třeba vyrobit dřevěné tabule se sloupkem a stříškou a připevnit je k ocelové patce zabetonované v zemi. Některá místa jsou těžko dostupná i bez nákladu a my jsme sem museli dopravit vodu, cement, písek i ceduli. Značení slouží k upozornění na zvláště chráněné území, nebo na hranici CHKO. Platí zde přísnější předpisy než v okolní krajině, zejména ve stupni ochrany přírody a proto je nutné o tom informovat jeho návštěvníky.

 

                   

 

 

Služby v infocentru Věžák

VII - IX.2012

Během sezony 2012 (od 1.7 do 31.8 a víkendy v září) navštívilo infocentrum mnoho návštevníků. Byla zde pro ně mimo jiné připravena výstava "Okamžiky z přírody Českého ráje", kterou zde zpřístupníme pro velký zájem i v roce 2013. Motivy z přírody Českého ráje zde vystavoval Jiří a Vojtěch Šťastní, rodina Vaškových a RNDr. Zdenek Mrkáček.

 

          

 

 

Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích - monitoring hnízdění v budkách a jejich čištění

Během hnízdní sezony 2012 bylo monitorováno celkem 92 ptačích budek. Jedná se o 12 budek v PR Hruboskalsko a okolí a 80 ptačích budek v PR Podtrosecká údolí a v jejím okolí. Ptáci obsadili celkem 87 budek (obsazenost 94,6%). Ve čtyřech budkách bylo zaznamenáno dvojí hnízdění, avšak pouze v jednom případě šlo o tentýž druh. Celkový počet hnízd ptáků činil 91 ks. Zastoupení jednotlivých hnízdících druhů nám shrnují níže uvedené tabulky.

 

Druh

počet hnízd

Sýkora koňadra (Parus major)

4

Sýkora uhelníček (Parus ater)

1

Sýkora ?(určeno podle hnízd mater. či vajec při čištění)

3

Brhlík lesní (Sitta europaea)

1

Tab 1: Výsledky monitorování na území PR Hruboskalsko a okolí v hnízdní sezoně 2012

 

Druh

počet hnízd

Sýkora koňadra (Parus major)

25

Sýkora modřinka (Parus careuleus)

16

Sýkora ?(určeno podle hnízd mater. či vajec při čištění)

20

Brhlík lesní (Sitta europaea)

13

Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)

8

Tab 2: Výsledky monitorování v PR Podtrosecká údolí a okolí Krčkovic v hnízdní sezoně 2012

 

Hnízdní úspěšnost byla tento rok 85% (tj. počet hnízd, ve kterých proběhlo hnízdění bez jakýchkoliv ztrát). Při čištění budek byla také objevena celkem 3 hnízda plšíka lískového, ve třech budkách bylo dohromady 6 netopýrů a jedna budka byla naplněna až po vrch žaludy.

 
Tento projekt byl finančně podpořen ČSOP jako součást programu ochrana biodiverzity pro rok 2012.
 

Kosení a hrabání luk ve Valdštejnsku

16.9.2012

Kosení probíhalo v okrajové části mokřadu v údolní nivě toku Libuňky nedaleko obce Karlovice - Sedmihorky. Tato louka je členy naší organizace a dobrovolníky sečena od roku 2010. Tento projekt navazuje na předchozí roky, kdy vždy po technickém kosení traktorem zůstane několik desítek metrů čtverečních neposečeno. Zde nastoupíme s křovinořezem a hráběmi a zbytek louky posekáme a sklidíme posekanou trávu na jednu hromadu. V hromadě se potom rozmnožují a přezimují plazi - slepýš, užovka a ještěrky.

 

        

 

 

Mapování a likvidace bolševníku velkolepého

23.6.2012

Opět jsme provedli mapování v úseku od Borku po Jizeru. Nalezli jsme nové místo výskytu celkem pěti rostlin, ale zjistili jsme i místa kde dříve bolševníky rostli a teď tu již nejsou. Letos bylo zlikvidováno celkem 32 kvetoucích a 28 nekvetoucích rostlin bolševníku velkolepého, tj. oproti loňsku (69 rostlin) o 9 méně. Vypadá to, že se dostáváme v boji s bolševníkem do závěrečné fáze - klíčivost rostlin je 10 let a již 5 let probíhá systematická likvidace.

 

            

 

Mapování chřástalů a cvrčilek podél toku Libuňky a na Kozákovsku

25.5.2012

V polovině května a začátkem června probíhá mapování ohrožených druhů - chřástala polního a cvrčilek. O jednotlivých druzích se můžete více dočíst v kalendáři akcí z roku 2009. Ochrana chřástala polního a některých druhů cvrčilek spočívá v odložení první seče na polovinu až konec srpna. Výsledky mapování jsou vždy zadány do Nálezové databáze ochrany přírody NDOP, včetně data a GPS souřadnice místa výskytu.

  Tento rok mapování proběhlo 17.5., 29.5. a 14.6.2012 vždy ve večerních a nočních hodinách. Mapováním bylo prokázáno celkem 8 zpívajících samců cvrčilky říční, 16 cvrčilky zelené. Proti minulým letem byl zaznamenán pokles v početnosti u cvrčilky říční a cvrčilky slavíkové. Chřástal polní, je stále vzácnější, letos jsme jej zaslechli pouze na jedné lokalitě u Libuňky a na Kozákovsku.

 

Kněžnice - řeka Jizera

Kozákovsko

 Cvrčilka říční

8

-

 Cvrčilka zelená 16 -
 Cvrčilka slavíková 0 -

 Chřástal polní

1

1

 

   Letos se nám podařilo dohodnout s majiteli pozemků na pozdější seči. Chřástal zde s vysokou pravděpodobností úspěšně vyhnízdil - ozýval se zde i v druhé polovině července, kdy by měla být na hnízdě již mláďata. V příštím roce zjistíme, jestli se chřástal opět vrátil. Děkujeme vlastníkům pozemku za jejich ochotu a spolupráci !

Tento projekt byl finančně podpořen ČSOP jako součást programu ochrana biodiverzity pro rok 2012.

 

Otevírání studánek

4.4.2012

Tentokrát jsme se vypravili k pramenům v PR Podtrosecká údolí. Procházka kolem podtroseckých rybníků (Rokytňák, Hrudka, Vidlák Věžák a Podsemínský) dokáže člověka nabýt energií. Pokud navíc uděláme něco prospěšného pro přírodu je to prospěšné dvojnásob.

Při procházce kolem Věžáku nás napadlo obnovit portál studánky na severním břehu. V roce 2013 se pokusíme jej realizovat dle původního, již rozbitého.

 

Vítání ptačího zpěvu

6.5.2012

Vítání ptačího zpěvu je akcí konanou na počátku května, kdy vrcholí ptačí zpěv. Scházíme se již za tmy, kdy zpívají pouze kosi a drozdi, popřípadě červenka. S přibývajícím světlem se ozve skřivan polní, budníček, a nakonec i sýkory. Pokud jdeme lesem tak uslyšíme např. sojku obecnou, pěnkavu obecnou, holuba hřivnáče, datla černého či žlunu.

 

                                

 

 

Jarní transfer obojživelníků

jaro 2012

Během jarní migrace obojživelníků dochází při přechodu silnic k velkým ztrátám. Projekt „Jarní transfer obojživelníků“ realizujeme na úsecích silnic s nejvyššími počty migrujících obojživelníků, abychom zabránili jejich střetu s motorovými vozidly. Každým rokem v polovině března instalujeme záchytné sítě a provádíme pravidelný transfer odchycených obojživelníků. Od poloviny března do poloviny května jsou stanoveny služby a sítě jsou dvakrát denně kontrolovány.

    Mezi vybrané lokality patřil úsek silnice u rybníka Cihlák a Nohavice v lokalitě „U Rybníka“ hráz rybníka Vidlák v PR Podtrosecká údolí a nově také úseky silnic u obce Frýdštejn a mezi obcemi Jenišovice a Malý Rohozec. Nyní obsluhujeme přes 1300m zábran. Instalaci sítí provedli členové ZO ČSOP Bukovina ve spolupráci s místními dobrovolníky. Děkujeme za spolupráci všem, kteří nám pomáhali se stavbou sítí i s transferem obojživelníků ! Bez nich bychom tuto akci nemohli realizovat v takovém rozsahu. Děkujeme také krajskému úřadu Libereckého kraje, který podpořil nákup materiálu na stavbu zábran a ČSOP který proplatil náklady na cestovné.

Pokud se někdo z místních obyvatel bude chtít v budoucnu do akce připojit, budeme moc rádi. V případě zájmu kontaktujte koordinátora akce Jiřího Šťastného (tel. 732 525 942).

 

Cihlák

Nohavice

Vidlák

Frýdštejn

Malý Rohozec

Celkem

 Blatnice skvrnitá

473

6

60

-

-

539

 Čolek horský 0 0 19 - - 19
 Čolek obecný 0 4 23 - - 27

 Čolek velký

0

0

43

-

-

43

 Kuňka sp. 17 0 249 - - 266

 Ropucha obecná

333

1977

1153

729

377

4569

 Rosnička zelená 0 0 1 - - 1

 Skokan sp.

6

19

94

1

2

122

 Celkem na lokalitě

829

2006

1642

730

379

5586